FIE Marko Bandis on asutatud 2010 aastal. Põhitegevuseks on korstende  ja küttesüsteemide puhastamine. Tööd teen kaasaegsete töövahenditega. Tegevuspiirkond Lõuna-Eesti. Põhipiirkond Tõrva, Elva, Rannu, Rõngu, Otepää, Keeni, Sangaste ümbrus, keskpunktiks Puka. Marko Bandis on läbinud korstnapühkija koolituse ja sooritanud kutseeksami. All on kirjas läbitud koolitused ja  tunnistused.

Eeldatakse, et küttesüsteemi tuleohutusnõuded on täidetud, kui selle projekteerimisel, paigaldamisel, kontrollimisel ja hooldamisel on lähtutud Eesti standardist EVS 812:3 või muust samaväärsest dokumendist.

Ühe korteriga elamus ja selle teenindamiseks vajalikus hoones  võib ahju, kaminat või pliiti ning selle korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada  ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik.

Üks kord viie aasta jooksul peab ahju, kaminat või pliiti ning selle korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik.

Kortermajades peab korstnapühkija käima igal aastal.

(2) Korstnapühkija esitab päästeinfosüsteemi andmed küttesüsteemi puhastamisega seotud tegevuste, küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta ning küttesüsteemi puhastamisega seotud isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi või nime ja registrikoodi,
e-posti aadressi
Voog. Tee ise koduleht!